Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij bestwifirouterguide!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van bestwifirouterguide.com Website.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de bestwifirouterguide-website niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website and accepting the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner, whether by formal meetings of a fixed duration, or any other means, for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing law of United States. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door de bestwifirouterguide-website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van bestwifirouterguide.

De meeste hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Unless otherwise stated, bestwifirouterguide and/or it’s licensors own the intellectual property rights for all material on bestwifirouterguide All intellectual property rights are reserved. You may view and/or print pages from http://www.bestwifirouterguide.com for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.

Je moet niet:

 • Herpubliceer materiaal van bestwifirouterguide.com
 • Materiaal verkopen, verhuren of in sublicentie geven via bestwifirouterguide.com
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van bestwifirouterguide.com

Herdistribueer inhoud van bestwifirouterguide (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikerscommentaar

 1. Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
 2. Certain parts of this website offer the opportunity for users to post and exchange opinions, information, material and data (‘Comments’) in areas of the website. bestwifirouterguide does not screen, edit, publish or review Comments prior to their appearance on the website and Comments do not reflect the views or opinions of bestwifirouterguide, its agents or affiliates. Comments reflect the view and opinion of the person who posts such view or opinion. To the extent permitted by applicable laws bestwifirouterguide shall not be responsible or liable for the Comments or for any loss cost, liability, damages or expenses caused and or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.
 3. bestwifirouterguide behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden acht.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
  • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is
  • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
 5. U verleent bestwifirouterguide hierbij een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  • Overheidsinstellingen;
  • Zoekmachines;
  • Nieuwsorganisaties;
  • Distributeurs van online directory's kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
 2. These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long as the link: is not in any way misleading; does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and fits within the context of the linking party’s site.
 3. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  • Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  • Com-community-sites;
  • Verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,
  • Online directory-distributeurs;
  • Internetportalen;
  • Boekhoud-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn; en
  • Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat:

 • De link zou niet ongunstig zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerkmogelijkheden, mogen niet linken);
 • De organisatie heeft bij ons geen onbevredigende staat van dienst;
 • Het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van bestwifirouterguide; en
 • Waar de link is in de context van algemene informatie over bronnen of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken, zolang de link:

 • Is op geen enkele manier misleidend;
 • impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en
 • Fits within the context of the linking party’s site.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@bestwifirouterguide.com of Neem contact met ons op bladzijde. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst van de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 1-2 dagen voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt hyperlinks naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 • By use of any other description of our Web site or material being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of (cname)’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mogen geen link(s) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, op een andere manier in strijd is met of de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor koppelen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. Beperk onze of uw verplichtingen op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. Sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer:

 • Zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en
 • Regel alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

U kunt ook kijken naar onze beste wifi router lijst hier

nl_NLNederlands